May 7th, 2007

приятно поддамши

любимая фотография

Снято Canon A70 (царствие ему небесное), километрах в двадцати от Loloata Island, Papua New Guinea, на глубине около 40м.

Вид на палубу затонувшего судна из иллюминатора надстройки.Collapse )